17.11 και 18.11.2023
Επιστημονική διημερίδα: «Οικοδομημένος πολιτισμός: Παρελθόν, παρόν και μέλλον του κτηριακού αποθέματος στο Καρλόβασι Σάμου»,

— Αίθουσα "Ίριδα", Καρλόβασι

information

biography