03.08.2022
Ομιλία: ” Το 1922 και οι προεκτάσεις του”

— Πλατεία Αγίου Χαραλάμπους, Υδρούσσα

information

Γιώργος Γιαννακόπουλος (City University of London/Kings College London), Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Νίκος Σιγάλας (EHESS, Παρίσι), Ποθητή Χατζαρούλα (Παν/μιο Αιγαίου), Γιώργος Μπιθυμήτρης (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών), Αθηνά Σκουλαρίκη (Παν/μιο Κρήτης)

biography