03.11 - 19.11.2023
Υπαίθρια έκθεση παλαιών φωτογραφιών: «Μία αναμνηστική στο λιμάνι»

—  Νέο λιμάνι Καρλοβασίου

information

biography